Kinesiologie

Kinesiologie is een (set) techniek(en) om met het lichaams te praten, met als doel het energetisch evenwicht in het lichaam te herstellen.

Chiropractie gaat ervan uit dat gezondheid van binnenuit komt. Het lichaam heeft een fantastisch vermogen om zichzelf te genezen. Hij gaat ervan uit dat als je de juiste instelling hebt, alles soepel verloopt. Je hebt dus een goede gezondheid. Je lichaam is in balans.
Georges Goodheart ontdekte dat als je zwakke spieren vindt en herstelt, ook de lichaamsbalans wordt hersteld. Volgens de seculiere traditionele Chinese geneeskunde wordt elke spier geassocieerd met een orgaan, meridiaan, met lymfekanalen, emoties en meer ... Als de energiestroom in een spier niet goed functioneert, heeft dit gevolgen voor al het andere in het lichaam. Alles is met elkaar verbonden in je lichaam.
Stel je voor dat je last hebt van rugpijn. Je loopt anders, je slaapt anders, je denkt anders, je stemming verandert, je eet anders. In je lichaam neemt de spanning toe. Als je last hebt van spierzwakte in een deel van het lichaam, help je, eenmaal behandeld, het gehele lichaam en daarmee de gehele persoon. Het zelfgenezend vermogen van het lichaam werkt optimaal.
Het is een holistische kijk op het lichaam. Het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat de disbalans in het lichaam wordt veroorzaakt door een emotie. Wat een effect heeft op een meridiaan, wat een effect heeft op een spier. In de kinesiologie leer je erachter te komen waar de onevenwichtigheden / onbalansen zitten en wat er nodig is om de algehele balans te herstellen.

John Thie ontwikkelde in 1960 'Touch for Health', gebaseerd op de wetenschappelijke bevindingen van Georges Goodheart. Het is een voor iedereen toegankelijke techniek die je leert je lichaam in balans te houden dankzij spiertesten. "Touch for Health" is een methode die wordt gegeven door cursussen op meerdere niveaus (4 en meer).

- Edu Kinesiologie: Methode van Paul Dennisson, gericht op de werking van de hersenen en de cerebrale functies. Dit wordt vaak toegepast op leerproblemen, concentratieproblemen, zwakke lees- en spellingsproblemen, die volgens hem vaak worden veroorzaakt door een storing in de samenwerking van de twee hersenhelften. Dit resulteerde in Body & Braingym.
- Wellness Kinesiologie / Stress Release:
Wayne Topping's methode, die emoties en angsten herkende als de oorzaken van blokkades. Hij slaagde erin de opgeslagen programma's te vervangen door nieuwe keuzes en nieuwe opties voor onszelf te creëren. Hij ging ervan uit dat genezing alleen succesvol kan zijn als je ook het emotionele niveau meetelt. Zijn methode wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het loslaten van stress.
- Boom in een concept van Gordon Stokes.


[Zie ook hier, geschreven door Xavier Meignen.]


Op de website van "Centrum de Plataan" beschreven we het indertijd zo:
        (Toegepaste) kinesiologie
De oorsprong van de kinesiologie ligt binnen de chiropractie.
George Goodheart, een Amerikaanse chiropractor, ontdekte in 1964 bij toeval, dat als hij niets deed met een pijnlijke of verkrampte spier, maar juist de bijbehorende verzwakte spier versterkte, de pijn en de verkramping in de andere spier verdween. Dat was een cruciale vondst.
Hij versterkte de zwakke spier trouwens door de aanhechting en oorsprong van deze spier te masseren. Later ontdekte hij, dat ook door het masseren van (speciale) punten op het lichaam, spieren versterkt konden worden. Deze punten bleken een nauw verband te hebben met ons lymfatisch systeem en werden dan ook neurolymfatische reflexpunten genoemd. Ook door acupunctuurpunten te stimuleren kun je spieren versterken.
Goodheart noemde deze methode 'Applied Kinesiology', ofwel de toegepaste kinesiologie.
Vanuit deze toegepaste kinesiologie zijn veel therapieën ontwikkeld.
Zo werd Alan Beardall, een leerling van George Goodheart, de grondlegger van het concept om ons lichaam als een biocomputer te bezien, hij beschreef o.m. de 'pause-lock' en de 'finger modes'. De 'pause-lock' is een techniek waarmee energetische informatie enige tijd vastgehouden kan worden, net als in een computer geheugen. De "finger modes" maken het mogelijk om essentiële functies binnen het lichaam op een geheel nieuwe manier te testen.
        Touch for Health
Een andere Amerikaanse chiropractor, John F. Thie, ook een leerling van George Goodheart, heeft de toegepaste kinesiologie vereenvoudigd en toegankelijk gemaakt voor leken. Hij noemde dat Touch for Health. In 1973 werd zijn boek gepubliceerd en gingen de eerste cursussen van start.
Touch for Health is een methode die spier- en energieversterkend werkt. Het doel van Touch for Health is het lichaam in een optimale conditie te brengen, te houden en het aangeboren zelfherstellend vermogen van het lichaam te stimuleren. Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn eigen welzijn, maar heeft daarvoor soms niet of onvoldoende mogelijkheden of kennis.
Touch for Health is ontwikkeld als zelfhulpmethode. Er worden concrete handgrepen aangeboden om beter met klachten of problemen om te gaan. Zo kunnen met behulp van manuele spiertesten, spierzwakten en energieblokkades worden opgespoord die met eenvoudige technieken kunnen worden gecorrigeerd. Touch for Health wil bijdragen aan een goede gezondheid van elk levend wezen. Met deze unieke methode kan ieder mens zichzelf en anderen de mogelijkheid geven de eigen kracht en vitaliteit beter te leren (her)kennen en doelmatiger in te zetten.
In het werken met Touch for Health worden spieren, (minimaal 14, maximaal 42) manueel getest. Elke spier is verbonden met een meridiaan (energiebaan) en elke meridiaan is weer verbonden met een orgaan of klier. In een verzwakte spier stagneert de energiestroom.Verzwakte spieren worden versterkt door massage van bepaalde punten op het lichaam, het vasthouden van plekken op het hoofd of door het masseren van de meridiaan.
        Hoe gaat het spiertesten in zijn werk?
Bij een spiertest maakt men gebruik van een skeletspier van de cliënt. Hierbij wordt het lichaamsdeel in een zodanige houding gemanipuleerd dat een bepaalde spier zoveel mogelijk geïsoleerd kan worden getest. Dit betekent dat deze spier apart van andere spieren kan worden getest. De therapeut zal dan met lichte druk een bepaalde beweging uitvoeren om te kijken of de spier voldoende energie heeft om die beweging te kunnen weerstaan. Wanneer de spier de lichte druk niet kan weerstaan, test de spier "zwak" en noemt men dit een onbalans. Deze onbalans wordt vervolgens gecorrigeerd. De gebruikte correctiemethoden zijn zeer divers. Na afloop van een correctie wordt de zwakke spier nagetest of hij nu weer sterk is.
Vanuit de toegepaste kinesiologie gezien ligt aan een onbalans altijd stress ten grondslag, waarbij stress zeer ruim moet worden opgevat.
      Edu-Kinesiologie
Methode van Paul Dennisson, die het accent legde op de hersenen en hersenfuncties. Deze wordt veelal toegepast bij leermoeilijkheden, concentratie problemen, lees- en spelzwakte, waarvan hij aangeeft dat de oorzaak vaak een falende werking is in de samenwerking van de twee hersenhelften. Hieruit zijn o.a. voortgekomen de Body & Braingym, Zicht op Woordblind en Zicht op Leefblind.
      Wellness Kinesiologie
Methode van Wayne Topping die emoties en angsten als oorzaken van blokkades erkende. Hij wist de opgeslagen programma's die daarop zaten te vervangen door het creëren van nieuwe keuzen en nieuwe opties voor onszelf. Hij ging ervan uit dat genezing alleen succes heeft als je het emotionele vlak er ook bij betrekt. Dit wordt o.a. gebruikt bij Emotionele Stress Release.[ ↑ ]