Over Kinesiologie & Touch for Health


      (Toegepaste) kinesiologie.
De oorsprong van de kinesiologie ligt binnen de chiropractie.
George Goodheart, een Amerikaanse chiropractor, ontdekte in 1964 bij toeval, dat als hij niets deed met een pijnlijke of verkrampte spier, maar juist de bijbehorende verzwakte spier versterkte, de pijn en de verkramping in de andere spier verdween. Dat was een cruciale vondst.
Hij versterkte de zwakke spier trouwens door de aanhechting en oorsprong van deze spier te masseren. Later ontdekte hij, dat ook door het masseren van (speciale) punten op het lichaam, spieren versterkt konden worden. Deze punten bleken een nauw verband te hebben met ons lymfatisch systeem en werden dan ook neurolymfatische reflexpunten genoemd. Ook door acupunctuurpunten te stimuleren kun je spieren versterken.
Goodheart noemde deze methode 'Applied Kinesiology', ofwel de toegepaste kinesiologie.
Vanuit deze toegepaste kinesiologie zijn veel therapieŽn ontwikkeld.
Zo werd Alan Beardall, een leerling van George Goodheart, de grondlegger van het concept om ons lichaam als een biocomputer te bezien, hij beschreef o.m. de 'pause-lock' en de 'finger modes'. De 'pause-lock' is een techniek waarmee energetische informatie enige tijd vastgehouden kan worden, net als in een computer geheugen. De "finger modes" maken het mogelijk om essentiŽle functies binnen het lichaam op een geheel nieuwe manier te testen.
     Touch for Health.
Een andere Amerikaanse chiropractor, John F. Thie, ook een leerling van George Goodheart, heeft de toegepaste kinesiologie vereenvoudigd en toegankelijk gemaakt voor leken. Hij noemde dat Touch for Health. In 1973 werd zijn boek gepubliceerd en gingen de eerste cursussen van start.
Touch for Health is een methode die spier- en energieversterkend werkt. Het doel van Touch for Health is het lichaam in een optimale conditie te brengen, te houden en het aangeboren zelfherstellend vermogen van het lichaam te stimuleren. Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn eigen welzijn, maar heeft daarvoor soms niet of onvoldoende mogelijkheden of kennis.
Touch for Health is ontwikkeld als zelfhulpmethode. Er worden concrete handgrepen aangeboden om beter met klachten of problemen om te gaan. Zo kunnen met behulp van manuele spiertesten, spierzwakten en energieblokkades worden opgespoord die met eenvoudige technieken kunnen worden gecorrigeerd. Touch for Health wil bijdragen aan een goede gezondheid van elk levend wezen. Met deze unieke methode kan ieder mens zichzelf en anderen de mogelijkheid geven de eigen kracht en vitaliteit beter te leren (her)kennen en doelmatiger in te zetten.
In het werken met Touch for Health worden spieren, (minimaal 14, maximaal 42) manueel getest. Elke spier is verbonden met een meridiaan (energiebaan) en elke meridiaan is weer verbonden met een orgaan of klier. In een verzwakte spier stagneert de energiestroom.Verzwakte spieren worden versterkt door massage van bepaalde punten op het lichaam, het vasthouden van plekken op het hoofd of door het masseren van de meridiaan.
      Hoe gaat het spiertesten in zijn werk?
Bij een spiertest maakt men gebruik van een skeletspier van de cliŽnt. Hierbij wordt het lichaamsdeel in een zodanige houding gemanipuleerd dat een bepaalde spier zoveel mogelijk geÔsoleerd kan worden getest. Dit betekent dat deze spier apart van andere spieren kan worden getest. De therapeut zal dan met lichte druk een bepaalde beweging uitvoeren om te kijken of de spier voldoende energie heeft om die beweging te kunnen weerstaan. Wanneer de spier de lichte druk niet kan weerstaan, test de spier "zwak" en noemt men dit een onbalans. Deze onbalans wordt vervolgens gecorrigeerd. De gebruikte correctiemethoden zijn zeer divers. Na afloop van een correctie wordt de zwakke spier nagetest of hij nu weer sterk is.
Vanuit de toegepaste kinesiologie gezien ligt aan een onbalans altijd stress ten grondslag, waarbij stress zeer ruim moet worden opgevat.
     Edu-Kinesiologie.
Methode van Paul Dennisson, die het accent legde op de hersenen en hersenfuncties. Deze wordt veelal toegepast bij leermoeilijkheden, concentratie problemen, lees- en spelzwakte, waarvan hij aangeeft dat de oorzaak vaak een falende werking is in de samenwerking van de twee hersenhelften. Hieruit zijn o.a. voortgekomen de Body & Braingym, Zicht op Woordblind en Zicht op Leefblind.
     Wellness Kinesiologie.
Methode van Wayne Topping die emoties en angsten als oorzaken van blokkades erkende. Hij wist de opgeslagen programma's die daarop zaten te vervangen door het creŽren van nieuwe keuzen en nieuwe opties voor onszelf. Hij ging ervan uit dat genezing alleen succes heeft als je het emotionele vlak er ook bij betrekt. Dit wordt o.a. gebruikt bij Emotionele Stress Release.

Zie ook de cursusagenda of de site-map voor meer informatie over cursussen op het gebied van Touch for Health, kinesiologie, Edu- en Wellness Kinesiologie, maar ook voor aanverwante workshops en cursussen.