Op het terrein van ons eigendom, Domaine , leven wij in een vierkoppige gemeenschap, in een landelijke omgeving, temidden van onze bomen, vijvers, kleine wijngaard en gecultiveerd land.
We zorgen hier voor het welzijn van onze poezen en katten, kippen, schapen, varkens en binnenkort geiten - wat ons erg bevalt.

Elk koppel woont in een privé appartement, ieder zorgt voor verrijkende uitwisselings-gelegenheden, zowel in de gemeenschappelijke ruimtes als tijdens tuinwerkzaamheden, renovatie van gebouwen of bij de uitoefening van onze respectievelijke beroepen.
Verrijkend, want dit zijn momenten voor het vruchtbaar delen van kennis en ervaringen ... dus juist ook van de rijkdom van onze verschillen.
Hiervan genieten we bewust, en vervolgen zo elke dag onze eigen weg naar een (h)echte 'gemeenschaps-cultuur' ... in al haar lichtvoetige schoonheid !!
In deze familiaire eenheid is ons doel om dit perceel met al wat zich hier bevindt (men ervaart dit als "deze oase van rust"), te kunnen delen met onze dierbaren, met onze vrienden en met onze bezoekers. Want samen komen we verder, en dankzij de ander gaan we sneller.

en haar ontwikkeling :
Het idee voor dit project is al lang geleden ontstaan. Vele mee-denkende anderen hebben sindsdien hun kostbare steentjes bijgedragen.
Het werd meer concreet in 2013, in Nederland, tijdens de bijeenkomsten van het "@OHM"-project, waar ook Marike, Vitalis, Freek en Floor bij aanwezig waren. Daarna hebben we onze visie en onze wensen voor een 'kinesiologisch centrum én centraal wonen' verder uitgewerkt, zoals "landelijk gelegen, met park, in oude gebouwen, cursus gevend, en met veel tuin en veel dieren".

Ons gemeenschappelijk wonen in Frankrijk begon in 2014, waar Marike, Vitalis, Floor, Freek met nog een, twee en drie mensen in een hetzelfde huis woonden en werkten. In die tijd spraken we zeer matig Frans en werkten in verschillende bedrijven om de taal te leren - natuurlijk ook om ons geld te verdienen. Daarnaast gaven we al wel kinesiologie-cursussen en -workshops, toen enkel aan Nederlands-sprekenden, een paar jaar later kwamen daar de Franstaligen bij.


In december 2016 kochten we de plek die we nu 't domein noemen. Een oude boerderij met ruim 2 hectare grond rondom, aan de rand van een dorp. De plannen uit 2013 zijn steeds concreter geworden en worden nu planmatig uitgevoerd. In het begin was er hier nog erg veel op te ruimen, daarna zijn we ruimte na ruimte gaan renoveren. Gaandeweg gaven we ook vorm aan het toekomstige park met arboretum, waar eerst nog enkel grasland was. En elk jaar haalden er weer meer dieren bij.
We zijn ook gaan samenwerken op professioneel vlak.
Onder de paraplu van is Floor, in nauwe samenwerking met Marike, onder 'Centre Flow' cursussen kinesiologie gaan geven, geheel in het Frans, en volledig gecertificeerd in Frankrijk. Zij tweeën geven inmiddels (2021) cursus in 'Touch for Health', 'Stress Release' en '8 Extra Meridianen' niet alleen in Montayral maar ook in Bordeaux, Nantes en Nancy, op gerenommerde scholen voor kinesiologie.
In januari 2018 heropende Marike haar praktijk, 'Cabinet Marike', net zoals zij die 25 jaar lang in Nederland uitoefende onder de naam 'Centrum de Plataan' .

Iets ruimer om ons heen gekeken :
De omgeving waarin we wonen in de 'Lot et Garonne' is een zeer aangename plek. Het is een voornamelijk agrarisch (pruimen, aardbeien, granen, tabak) met veel ruimte en rust. Maar vergis je niet, cultuur is hier in al zijn vormen terug te vinden, denk aan het toeristisch bekende ruïne-kasteel Bonaguil.
Cultuur-eigen is ook het elkaar helpen en kennis uitwisselen zoals goede buren doen. Voor ons gevoel is het dan ook, dat we in een soort grote stad wonen, met alles wat we nodig hebben "om de hoek": de boer, de slager, de imker, de marktkooplui, de schoorsteenveger, de monteur, de schapenscheerder, etc. Ze komen zelfs aan huis voor een praatje, geven hun advies vanuit hun enorme ervaring, doen wat 'gratuite' - gelijk goede buren. We voelen ons erg rijk in deze omgeving van Montayral, in de Vallée du Lot .

[ ↑ ]
[ ↑ ]
[ ↑ ]
[ ↑ ]